Magical Kashmir 05 N / 06 D

Kashmir: Srinagar (Hotel 02N / 02 N Houseboats), Gulmarg & Khilanmarg, Sonamarg, Pahalgam 01 N Hotel

Leh – Khardung La Pass – Nubra Valley - Pangong Tso – 06 Night / 07 Days

Jammu Kashmir: Leh 4N, Khardung la Pass, Nubra Valley, Diskit 1N, Pangong Tso 1N
per person

Best of Kashmir Vaishnodevi – 8 Days / 7 Nights

Srinagar 4N (House-boat 2N, Hotel 2N), Gulmarg, Khilanmarg, Sonamarg, Pahalgam, Katra 2N.